Komunikologija medijske in komunikacijske študije

Na koga se obrniti, če naletimo na težave?

To je popolnoma odvisno od vsebine težave. Če se tiče določenega predmeta, najbolje, da se obrnete na profesorja nosilca. Če je organizacijske narave (npr. izgubljena študentska izkaznica) pa na referat. Nekatere težave vam pa lahko pomaga rešiti tudi skupina za študijsko problematiko, ki deluje znotraj študentskega sveta FDV , veliko odgovorov na raznorazne probleme pa lahko najdete tudi na našem forumu.

Kje kupimo bone za študentsko prehrano?

Najbližja točka za prodajo bonov je tik ob FDV-ju – zraven gostinskih lokalov in študentskega servisa. Za prvi nakup bonov potrebujete potrdilo o šolanju, veljavno študentsko izkaznico in osebni dokument. Za bruce pa velja, da morajo po prvi paket bonov na Kersnikovo ulico 4 v centru Ljubljane.

Kakšne pogoje potrebuje študent za napredovanje v višji letnik?

Doseči mora 50 od 60 kreditnih točk. Po navadi to pomeni, da si lahko za naslednje šolsko leto pustiš dva izpita. Vendar morata biti v naslednjem letu ta dva izpita izpolnjena, če želiš napredovati naprej. Torej, če si v 1. letniku pustiš en ali dva izpita, ju moraš v okviru 2. letnika opraviti, če želiš napredovati v 3. letnik. Pri tem pazite, da so določeni predmeti že posamezno vredni 10 kreditnih točk in ne le 5.

Kaj pomenijo kreditne točke, kako jih pridobivamo in ali lahko opravimo izpit tudi, če nam kakšna manjka?

Študijske obveznosti so po novem kreditno ovrednotene po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), kot ga predvidevajo Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo.

Kreditni sistem ECTS prinaša veliko korenitih sprememb v slovenski visokošolski prostor. Največji poudarek je v tam, da je središče izobraževanja študent sam in ne več učitelj, profesor. Omogoča predvsem večjo izbirnost v študijskih programih. Študent sam izbira vsebine, ki se mu zdijo zanimive in koristne za svojo izobraževalno pot. ECTS prinaša fleksibilnost, večjo mobilnost študentov, izmenljivost in odprtosti študijskih programov. Ker je to enotni sistem lahko študent izbirne vsebine tudi iz drugih fakultet tako po Sloveniji kot tudi v tujini.

Vsak izpit ima določeno število kreditnih točk. Za uspešno opravljen izpit mora študent zbrati vse kreditne točke, ki jih ta predvideva. Kako pridobiti vse kreditne točke, ki jih zahteva določen izpit? Najbolje, da se o tem pozanimate pri sam profesorju, nosilcu predmeta, pri katerem opravljate določeni izpit. Navadno vam že prisotnost in sodelovanje prinesejo točko ali dve. Ostanek si pridobite s seminarskimi nalogami, izpiti, seminarji … odvisno od posameznega predmeta.

Sem izreden/izredna študent/ka komunikologije in bi se rad/a prepisal/a na redni študij. Kakšni so pogoji?

Izpolniš obrazec, ki ga najdeš na spletni strani. Prepis poteka od 1. do vključno 30.septembra. Ali bo prepis uspešen pa je odvisno od tvojega povprečja ocen in od razpoložljivih mest na določeni študijski smeri. Torej, kolikor jih pade ali se jih prepiše, toliko je prošenj za prepis na redni študij odobrijo, seveda tistih z najvišjim povprečjem.

Ali je športna vzgoja obvezna?

Ne, lahko si jo pa vzameš kot izbirni predmet.

Nisem zadovoljen/na z oceno, ali jo lahko izboljšujem?

Po 68. členu (popravljanje ocene):

študent vloži prošnjo za popravljanje ocene, če sta izpolnjena dva pogoja:

– da ni preteklo več kot 6 mesecev od zadnjega opravljanja izpita;

– da se s popravljanjem strinja nosilec predmeta, kar potrdi s svojim podpisom.

Če sta oba pogoja izpolnjena, strokovni sodelavec referata za dodiplomski študij študenta prijavi na naslednji izpitni rok. Prošnjo lahko študent vloži samo enkrat. Prošnje sprejema referat za dodiplomski študij, ki preveri s pravilnikom določene pogoje za oddajo prošnje.

Ko greš izpit že tretjič spodletel …

… se prijaviš še četrtič (po tem ko si se bolje pripravil) in po pošti dobiš račun za 37 evrov. Pišeš ga kot prve tri, namreč z vsemi ostalimi študenti, ki ga še niso opravili.

Kaj je razlika med 1. in 2. tujim jezikom?

Odvisno je od smeri, ki jo študiraš, saj se razlikujejo tudi po tem, koliko let te med obveznimi predmeti jezik še spremlja. Prvi tuj jezik se pri medijskih in komunikacijskih študijah izvaja dve leti, drugi pa le prvo leto, zato ni vseeno, kako jih izbereš pri vpisu. Jezika tudi ne moreš zamenjati, ko si si ga enkrat že izbral (npr. da si vpisal francoščino kot drugi tuj jezik, zdaj pa bi jo sredi leta zamenjal z rusčino). Edino če v prvem letniku opraviš uspešno oba jezika, je mogoče, ob predložitvi prošnje referatu (in to pred vpisom v 2. letnik!), zamenjati jezika tako, da v drugem letniku obiskuješ jezik, ki si ga prej imel kot drugi tuj jezik). In mimo grede, samo pri ruščini se jezika učiš od začetka, pri ostalih rabiš predznanje.

Leave a Reply